Veel Belangstelling woningen Park Rijnsoever deelplan Fonkeling

De belangstelling voor de online verkoop van de woningen in deelplan Fonkeling in de wijk Park Rijnsoever is zo groot dat er geloot gaat worden. KARSD heeft voor dit project de uitwerking van de verkoopmaterialen zoals het bouwbord, advertenties, de verkoopbrochure en de social media campagne verzorgd. Het creatief concept, de naamgeving en het ontwerp zijn ontwikkeld door AmaiAmai.

www.parkrijnsoever.nl

#meer.weten?