Strategische visie helder samengevat

‘Samen voor een goed leven’ is de nieuwe belofte die De Merwelanden doet aan haar cliënten van het woonzorgcentrum. De missie, visie en de kernwaarden van de organisatie zijn vormgegeven in een uitklapfolder. Deze is uitgedeeld aan de medewerkers tijdens een visiebijeenkomst. KARSD heeft deze folder gemaakt. Het illustratief en het grafisch ontwerp zijn ontwikkeld door AmaiAmai.

#meer.weten?