Ook in 2021 gaan we door met serie Magazines voor De Merwelanden

Ook in het nieuwe jaar gaan we voor Woonzorgcentrum De Merwelanden weer het bewonersmagazine Wijzer en het personeelsmagazine BijZine maken. De magazines verschijnen respectievelijk 6 en 4 keer per jaar.

#meer.weten?